19

December

Posted in  Marketing Insights   on  December 19, 2022 by  peter@dansc.be0 comments

Ik zie ze steeds vaker weer  verschijnen: marketeers die denken (en zelfs schrijven) dat “de macht” aan het verschuiven is van sales naar marketing.( dat was ook zo tien jaar geleden met de opkomst van marketing automation)Laat ik vooreerst duidelijk maken, dat ikzelf overtuigd ben dat je als sales vandaag niet zonder goede marketeers kan,

Read More

17

December

Posted in  Sales Coaching   on  December 17, 2022 by  peter@dansc.be0 comments

Coaching is wellicht de belangrijkste activiteit van een Sales Manager10 redenen waarom het (te) vaak misloopt men heeft het nooit geleerdGeen verdere uitleg nodig, vrij makkelijk te verhelpen… men denkt dat men het doetOnderzoek toont het steeds weer aan, het merendeel van de sales managers geeft aan dat ze goed zijn in coaching, toch blijken

Read More

21

October

Posted in  Uncategorized   on  October 21, 2022 by  peter@dansc.be0 comments

Bob Moesta is één van die auteurs waar je altijd van leert. Het boek Demand Side Sales is een must read voor elkeen die de buyer beter wilt begrijpen….dat wil zeggen, iedereen in sales zeker?  Moesta heeft met de grootste der aarde gewerkt, waaronder enkele van mijn persoonlijke all time heroes, Deming and Clayton Christensen. Mede vandaar komt

Read More