Dank voor uw deelname!

We waarderen uw feedback

Wat was uw algemene indruk van het webinar?
Wat vond u niet zo goed aan het webinar? Wat kan er beter?
Desgevallend - Hoe zou u het webinar aanraden aan een collega sales (manager)
>